Kontaktinformasjon ansatte

Søk på navn, stilling, avdeling eller telefonnummer.

Vis alle ansatte
Navn Stilling Telefon E-post Avdeling
Aase Amundsen Sekretær 48 50 21 62 Send e-post Plan og økonomi
Aina Borch Ordfører 95 76 27 10 Send e-post Ordfører
Alf Kristian Friskilæ Fagarbeider 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Andre Persen Brannmannskap 94 81 52 21 Send e-post Brannstasjon
Anette Haugland Prosjektleder 92 02 09 34 Send e-post Utviklingsavdelingen
Anette Haugli Barnevernskonsulent 92 63 08 26 Send e-post Barneverntjenesten
Anita Melsbø Spes. Sykepleier Send e-post Legestasjon
Anja Marita Niittyvuopio Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Anja Merete Nicolaisen Sykepleier Send e-post Helsestasjon
Ann Brith Gaup Lærer 41 64 61 36 Send e-post Børselv skole
Ann Helen Blix Smikop Barnevernleder 45 61 93 24 Send e-post Barneverntjenesten
Ann Kristin Rande Sekretær 48 50 28 62 Send e-post Bibliotek
Ann Sigrund Simonsen Fagarbeider 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Ann-Britt Othelie Skog Biblioteksjef 48 50 15 81 Send e-post Bibliotek
Ann-Margaret Kulsland Inspektør 45 40 74 24 Send e-post Lakselv barneskole
Ann-Mari Isaksen Lærer 92 20 45 85 Send e-post Lakselv barneskole
Anne Britt Føleide Hansen Leder SFO/LBS 41 24 25 15 Send e-post Vindvotten SFO
Anne Grete Bakkevold Jordmor 92 09 23 26 Send e-post Jordmortjenesten
Anne Margrethe H Nyby Lærer 92 20 96 76 Send e-post Lakselv barneskole
Anne Marie Anti Konsulent 48 50 16 31 Send e-post Samisk språk- og kultursenter
Anneli Naukkarinen Fagleder 41 37 36 09 Send e-post Porsanger Kvenske Språksenter
Annelise Mjelde Lærer 48 50 53 45 Send e-post Voksenopplæring
Arne Skare Sogneprest 91 99 37 13 Send e-post Kirke
Arne Johan Nystad Konsulent 93 01 03 43 Send e-post Plan og økonomi
Arnulf Andersen Vikarprest Send e-post Kirke
Asbjørg Lyngedal Personalrådgiver 48 50 83 16 Send e-post Lønn og personal
Åse Bjerke Sekretær 48 50 18 59 Send e-post Offentlig servicekontor
Asta Trønnes Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Avdeling Blårommet Lakselv barnehage Avdelingstelefon 45 48 06 20 Send e-post Lakselv barnehage
Avdeling Grønnrommet Lakselv barnehage Avdelingstelefon 45 42 47 79 Send e-post Lakselv barnehage
Avdeling Rødrommet Lakselv barnehage Avdelingstelefon 45 39 41 74 Send e-post Lakselv barnehage
Bente Larssen Rådmann 95 12 49 12 Send e-post Rådmann
Bente Moen Helse og omsorgssjef 93 07 21 23 Send e-post Helse og Omsorg Administrasjon
Bente Olsen Sekretær 48 50 28 79 Send e-post Plan og økonomi
Berit Salamonsen Rektor 40 60 21 87 Send e-post Voksenopplæring
Berit Thomassen Assistent 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Berit Ellen Anti Psykiatrisk vernepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Birgitte Henriksen Sekretær 41 20 27 12 Send e-post Administrasjon
Bjørg Bakke Lege 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Bjørg Hana Kontaktlærer 4B 92 20 45 85 Send e-post Lakselv barneskole
Bjørn Berge Hansen Lege 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Branislav Tankovic Driftsoperatør 41 35 20 80 Send e-post Drift
Bresjna Methab Gul Anwar Assistent Send e-post Vindvotten SFO
Camilla Grøtta Bibliotekar 48 50 28 23 Send e-post Bibliotek
Camilla Vonheim Landmåler og fagleder forvaltning 92 81 46 86 Send e-post Utviklingsavdelingen
Carlos Alfredo Jeldes-Ramirez Kulturskolelærer Send e-post Porsanger kulturskole
Christel Amundsen Sekretær Send e-post Lakselv barneskole
Christin Maria Wessel Pedersen Kontaktlærer 2A 92 20 44 28 Send e-post Lakselv barneskole
Christina Masternes Korslund Fagkonsulent 40 46 06 23 Send e-post Hjemmetjenesten
Dagny Berg Lærer 48 50 56 17 Send e-post Voksenopplæring
Edith Påve Lærer Send e-post Samisk språk- og kultursenter
Egil Borch Daglig leder/kirkeverge 41 65 46 63 Send e-post Kirke
Einar Bøhmer Lege 91 19 58 44 Send e-post Legestasjon
Elina Kristiina Mikalsen Helsesykepleier 48 50 58 41 Send e-post Helsestasjon
Elisabeth Volleberget Sykepleier 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Elisabeth Hjalmarsdatter Hansen Lærer 45 40 19 92 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Ellen Ravdna Josefsdatter Sara Styrer Send e-post Ajanas barnehage
Else Eliassen Hjelpepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Else Marit Sarre Samisk språkkonsulent 48 11 48 12 Send e-post Samisk språk- og kultursenter
Else Olsen Vedhugnes Lærer 92 63 57 99 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Esther Salomonsson Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Eva Mikalsen Riise Pleiemedhjelper 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Evelyn Berglund Andersen Renholder Send e-post Renhold
Frank Johannessen Driftsoperatør 95 08 20 99 Send e-post Drift
Grete Utsi Sekretær 48 50 25 64 Send e-post Offentlig servicekontor
Grethe Lindbeck Sekretær 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Gro Skanke Kulturskolelærer Send e-post Porsanger kulturskole
Gro Vidal Lærer 95 42 73 47 Send e-post Børselv skole
Gry Lillian Olsen Kristiansen Assistent 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Gunhild Ingilæ Haukenes Administrasjonsleder 48 06 81 08 Send e-post Administrasjon
Gunn Balto Renholder 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Gunn-Britt Bjerke Renholder 1 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Gunnlaug Johnsen Sekretær 48 50 35 99 Send e-post Helse og Omsorg Administrasjon
Håkon Utsi Driftsoperatør 99 58 32 52 Send e-post Drift
Hans-Christian Nitter Kulturskolelærer Send e-post Porsanger kulturskole
Hege Dørum Assistent Send e-post Vindvotten SFO
Hege Håkonsen Sektretær Lakselv Ungdomsskole 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Hege Junita Gaup Lærer Send e-post Lakselv barneskole
Heidi Jakobsen Lærer 91 36 80 57 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Helena K S N Orti Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Helene Isaksen Avdelingsleder 46 54 57 38 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Helmi Sandvik Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Henning Brekke Lærer 48 50 66 72 Send e-post Voksenopplæring
Henrik Kristoffersen Saksbehandler Natur og Miljøforvaltning 46 50 10 03 Send e-post Utviklingsavdelingen
Hilde Rønning Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Hildegunn Andersen Hjelpepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Ida Østerbøl Byggesakbehandler 48 50 46 43 Send e-post Utviklingsavdelingen
Ida Johanne Meland Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv barneskole
Ingeborg Slangeng Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Inger Hoem Sekretær 48 50 56 91 Send e-post Barneverntjenesten
Inger Alette Sara Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Inger Helene Eira Samisk lærer 41 33 48 85 Send e-post Samisk språk- og kultursenter
Ingrid Eide Kontaktlærer 2B 92 20 44 28 Send e-post Lakselv barneskole
Ingrid Golten Jordbrukssjef 48 50 34 63 Send e-post Utviklingsavdelingen
Ingrid Steinlein Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Ingunn Greiner Vestrum Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Irene Persen Rektor 95 87 18 79 Send e-post Porsanger kulturskole
Irmelin Klemetzen Oppvekst- og kultursjef 45 28 91 82 Send e-post Oppvekst og kultur
Ivan Isaksen Fysioterapeut 48 50 46 75 Send e-post Fysikalsk avdeling
Jan Svane Kjøkkensjef 48 50 16 21 Send e-post Helse og omsorg
Jan Oddvar Johansen Lærer 92 63 57 99 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Jan Reidar Johansen Driftsoperatør 92 04 06 67 Send e-post Drift
Jan-Ove Pedersen IT-ansvarlig 48 18 19 19 Send e-post IT-drift
Jan-Viggo Pettersen Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Janneke Amundsen Hjelpepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Jens Luhr Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Jill Østgård Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Jill-Trude Mikalsen Helsesykepleier 93 41 95 79 Send e-post Helsestasjon
Jim Rune Fosshaug Kontaktlærer 6A 92 20 61 89 Send e-post Lakselv barneskole
Jittima Hansen Renholder 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Johan Borgenvik Arealplanlegger 46 74 76 03 Send e-post Utviklingsavdelingen
John Arne Nilsen Lærer 95 42 73 47 Send e-post Børselv skole
Jomar Thomassen Fagleder Brannvern/FDV 92 48 04 27 Send e-post Kommunalteknikk og beredskap
Jonny Olsen Driftsleder bygg og eiendom 90 55 49 93 Send e-post Kommunalteknikk og beredskap
Julianne Netteland Prosjektleder Vannområde 48 50 46 33 Send e-post Utviklingsavdelingen
June Henriksen Konsulent 48 50 29 30 Send e-post Forebyggende enhet
Jørn Gregersen Kommunelege 1 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Kai Stødle Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Kari Spangen Programveileder 40 72 42 40 Send e-post Integreringstjenesten
Kari-Ann Bjørnstrøm Førskolelærer 95 03 70 69 Send e-post Lakselv barnehage
Kari-Ann Johnsen Psykiatrisk sykepleier 91 16 04 12 Send e-post Psykiatrisk fagenhet
Karin Pedersen Samisk språkmedarbieder 92 63 57 99 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Karin Thomassen Konsulent 48 50 13 85 Send e-post Oppvekst og kultur
Karl Øystein Langedahl Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv barneskole
Katrine Andersen Lege Send e-post Legestasjon
Katrine Gran Andersen Trosopplæringsmedarbeider 90 74 53 42 Send e-post Kirke
Kay Olaf Andersen Driftsleder VVA 99 44 16 37 Send e-post Drift
Kerstin Thomassen Lønnsmedarbeider 92 28 61 59 Send e-post Lønn og personal
Kine Helene Føhr Boligveileder 92 21 24 58 Send e-post Plan og økonomi
Kirsten Porsanger Kontaktlærer 4-7S 92 20 48 36 Send e-post Lakselv barneskole
Kirsti Johnsen Fagarbeider 45 28 53 28 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Kirstin Eliassen Rektor 95 42 73 47 Send e-post Børselv skole
Kjell Ingve Gran Sosialrådgiver 92 20 40 83 Send e-post Lakselv barneskole
Kjell Magne Rasmussen Leder 40 32 76 67 Send e-post Utviklingsavdelingen
Kjetil Sjøveian Overbrannmester 94 81 57 76 Send e-post Brannstasjon
Knut Johnny Johnsen Rektor 97 59 80 21 Send e-post Lakselv barneskole
Kristian Wang IT-konsulent 46 50 60 87 Send e-post IT-drift
Kyrre Isaksen Inspektør 92 20 53 29 Send e-post Lakselv barneskole
Laila Vonheim Miljøarbeider 45 27 39 82 Send e-post Psykiatrisk fagenhet
Leif Andersen Arkivleder 93 23 29 75 Send e-post Offentlig servicekontor
Lena Marie Nergård Lege Send e-post Legestasjon
Lene Gregersen Psykiatrisk sykepleier 91 16 04 12 Send e-post Psykiatrisk fagenhet
Lene Gabrielsen Lura Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Lillian Helen Persen Kontaktlærer 2A 92 20 47 86 Send e-post Lakselv barneskole
Lillian Therese Hansen Hjelpepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Linda Länsman Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Linda Ludvigsen Sykepleier 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Linda Pedersen Sekretær 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Line Israelsen Hjelpepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Linn Carina Utsi Konsulent 48 50 30 94 Send e-post Plan og økonomi
Linn Mari Balto Sekretær Send e-post Legestasjon
Lisbeth Klemetsen Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Liss Beth Gjertsen Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Live Aasvik Johansen Sekretær Send e-post Legestasjon
Louise Eero Hove Kontormedarbeider Send e-post Kommunalteknikk og beredskap
Magnus Martinsen Rådgiver 48 40 96 75 Send e-post Kommunalteknikk og beredskap
Malene Brynlund Pleiemedhjelper Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Malene Henriksen Indrestrand Styrer barnehage 95 01 72 86 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Margit Kristoffersen Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Marian Ratama Verneombud Send e-post Lakselv barnehage
Marianne Thomassen Kontaktlærer 3B 92 20 45 23 Send e-post Lakselv barneskole
Marianne Johnsen Utsi Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Marianne Løyningsøen Bakervik Rådgiver 45 51 23 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Marit Andersen Sykepleier 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Marit Berg Kontaktlærer 99 56 98 07 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Marit Bjørkli Kontaktlærer 3A 92 20 68 50 Send e-post Lakselv barneskole
Marit Stranden Styrer 95 03 70 69 Send e-post Lakselv barnehage
Marit Sætrum Førskolelærer 95 03 70 69 Send e-post Lakselv barnehage
Marita Helene Hansen Konsulent 48 50 26 70 Send e-post Lønn og personal
Marius Andersen Trosopplæringsmedarbeider 41 46 57 34 Send e-post Kirke
Marte Eliassen Prosjektleder Ungdom i Fokus 97 98 24 07 Send e-post Utviklingsavdelingen
Marte Møller Hamborg Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
May Liss Nicolaysen Teisrud Barnevernskonsulent Send e-post Barneverntjenesten
Merete Jakobsen Kontaktlærer 5B 92 20 96 76 Send e-post Lakselv barneskole
Merete Johansen Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Michelle Tubez Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Milla Akselsen Merkantil 48 40 38 05 Send e-post Utviklingsavdelingen
Mona Harangen Hjelpepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Mona Hellner Sykepleier 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Mona Henriksen Hjelpepleier 45 28 53 28 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Monica Eideng Miljøarbeider 93 43 30 01 Send e-post Integreringstjenesten
Monica Masternes Rasmussen Lærer 40 76 45 55 Send e-post Lakselv barneskole
Monika Skjellhaug Pleiemedhjelper 45 28 53 28 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Nadja Naumchuk Renholder LBS Send e-post Renhold
Natalee Tangerås Renholder 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Nina Salamonsen Omsorgsarbeider 92 44 26 67 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Oddbjørn Skoglund Renholder Send e-post Renhold
Oddleif Nygård Driftsoperatør 92 02 23 85 Send e-post Drift
Olaf Bjarne Andersen Teamleder vei, vann og avløp Send e-post Kommunalteknikk og beredskap
Ole Petter Kåven Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Olga Eliassen Assistent Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Oline Ranheim Dagaktiviteter 45 28 53 28 Send e-post Psykiatrisk fagenhet
Onerva Orti Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Per Arne Østgård Fagleder 48 50 49 32 Send e-post Fysikalsk avdeling
Petter Nygård Driftsoperatør 95 18 74 07 Send e-post Drift
Petter Pedersen Driftsoperatør 92 03 94 29 Send e-post Drift
Ragnhild Aronsen Kontaktlærer 5A 92 20 95 07 Send e-post Lakselv barneskole
Raimon Akselsen Lærer 92 20 74 31 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Randi Josefsen Sekretær 48 50 18 96 Send e-post Plan og økonomi
Randi Beate Wennberg Lærer 92 20 43 83 Send e-post Lakselv barneskole
Raymond Johansen Lærer 48 50 38 66 Send e-post Voksenopplæring
Reidulf Høybakken Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Reidunn Magnussen Hesjevik Rektor 45 91 12 20 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Renate Fagerness Hjelpepleier 92 44 26 67 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Rigmor Greiner Hjelpepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Rigmor Skarhol Helsesykepleier 46 54 35 27 Send e-post Helsestasjon
Riinakaisa Laitila Prosjektleder 41 37 36 09 Send e-post Porsanger Kvenske Språksenter
Risten Ravna Vars Førskolelærer 90 74 99 84 Send e-post Ajanas barnehage
Rita Andersen Renholder 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Rita Rasmussen Kontaktlærer 6B 92 20 40 86 Send e-post Lakselv barneskole
Rita Cicilie Berg Lærer 48 50 26 18 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Robel Ghebremariam Haile Pleiemedhjelper 40 61 64 07 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Robert Karlsen Ingeniør 41 21 83 71 Send e-post Kommunalteknikk og beredskap
Roger Johnsen Nestleder Renhold Send e-post Renhold
Rolf Harald Holmvik IT-konsulent 45 21 18 71 Send e-post IT-drift
Roy Johannessen Brannsjef 91 80 60 03 Send e-post Brannstasjon
Rune Myrheim Hjelpemiddeltekniker 93 28 70 89 Send e-post Helse og omsorg
Saichai Muenta Renholder 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Sara Stødle Daglig leder 92 20 56 04 Send e-post Samisk språk- og kultursenter
Sarah Parelius Sletten Fysioterapeut 48 50 35 63 Send e-post Fysikalsk avdeling
Sigbjørn Sarre Driftsoperatør 95 93 44 43 Send e-post Drift
Silvia Annette Siri Konsulent 48 50 23 58 Send e-post Administrasjon
Siri Linn Berg Controller 93 07 79 58 Send e-post Plan og økonomi
Sissel Goodgame Koordinator for utvalgt kulturlandskap 46 82 35 88 Send e-post Utviklingsavdelingen
Sissel Reidun Mathiassen Jensen Kontaktlærer 6B 92 20 45 85 Send e-post Lakselv barneskole
Solbjørg Mjelde Pedagogisk leder Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Solveig Skarhol Administrativ leder forebyggende enhet 92 27 33 14 Send e-post Forebyggende enhet
Solveig Vestøl Turnus fysioterapaut Send e-post Fysikalsk avdeling
Sonja Hætta Eideng Inspektør 45 51 94 59 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Stein Eilif Stødle Driftsoperatør 92 68 03 61 Send e-post Drift
Stephan Ulrich Baden Driftsoperatør 46 50 94 70 Send e-post Drift
Stian Røsjø Lege 78 46 00 40 Send e-post Legestasjon
Susanne Sarre Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Sussi Meszaros Renholdsleder 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Suzana Stankovic Renholder Send e-post Renhold
Svein Skogen Driftsoperatør 95 07 54 82 Send e-post Drift
Svein Rune Røksland Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Synnøve Leonhardsen Førskolelærer 90 74 99 84 Send e-post Ajanas barnehage
Synnøve Utsi Sekretær 48 50 28 83 Send e-post Offentlig servicekontor
Tatiana Nilsen Renholder 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Tom Jøran Olsen Leder Kommunalteknikk og Beredskap 91 18 69 61 Send e-post Kommunalteknikk og beredskap
Tommy Johansen Brannmester 97 65 23 90 Send e-post Brannstasjon
Tone Kvalnes Lærer 48 50 53 45 Send e-post Voksenopplæring
Tone Merete Orti Olsen Lærer 48 50 22 35 Send e-post Lakselv ungdomsskole
Torny Susamel Hjelpepleier 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Torunn Norderval Barnevernskonsulent 95 03 71 99 Send e-post Barneverntjenesten
Torunn Digre Rørnes Helsesykepleier 45 39 40 07 Send e-post Hjemmetjenesten
Torunn Rosseland Paulsen Lærer Send e-post Lakselv barneskole
Tove Hansen Kontaktlærer 1B 92 20 43 06 Send e-post Lakselv barneskole
Tove Vibeke Amundsen Virksomhetsleder/Rektor 91 36 69 36 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Trine Eide Fagarbeider Send e-post Vindvotten SFO
Trine Persen HR-rådgiver 48 26 13 67 Send e-post Lønn og personal
Trine Thomassen Assistent 93 08 60 02 Send e-post Lakselv barnehage
Trine Lise Meyer Barnevernskonsulent 95 03 71 99 Send e-post Barneverntjenesten
Trude Helen Thomassen Jordmor 92 09 23 26 Send e-post Jordmortjenesten
Turid Reeberg Lærer 92 21 20 33 Send e-post Lakselv barneskole
Ulf Inge Stødle Lærer 92 63 57 99 Send e-post Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter
Vanja Johansen Omsorgsarbeider 45 51 53 31 Send e-post PU-tjenesten (Trekløveren)
Vegard Amundsen Renholder 95 77 82 09 Send e-post Renhold
Veronica Josefsen Kontaktlærer 6A 92 20 57 46 Send e-post Lakselv barneskole
Vibeke Bjørkli Olsen Psykiatrisk sykepleier 91 16 04 12 Send e-post Psykiatrisk fagenhet
Victor Gamst Daglig leder 90 85 53 52 Send e-post Oppvekst og kultur
Vikar Renhold Renholder Send e-post Renhold
Vladimir Stankovic Renholder Send e-post Renhold
Wenche Marie Røksland Kontaktlærer 1A 92 20 44 57 Send e-post Lakselv barneskole
Øystein Willersrud kommuneplanlegger 97 50 57 14 Send e-post Utviklingsavdelingen
Øyvind Jonas Driftsingeniør 93 21 63 33 Send e-post Kommunalteknikk og beredskap

Antall treff: 267